Apple Music 家庭共享優惠 – 每人每月低至$14起!

Apple Music嘅家庭共享計劃可以同時比6位成員使用,換言之每位成員每月只需$14.6就可以無限收聽4,500萬首歌曲嘅服務! 而家庭共享計劃嘅付款者 (下稱召集人) 係需要透過「設定」>「iCloud」>「家人共享」內選擇「加入家庭成員」,嚟添加其餘五位成員,而其餘五位成員亦需要「接受邀請」先可以成功組成「家人共享」目錄。 完成後就可以透過「共享購買項目」以優惠價錢$88/月嚟預訂啦~...More

Apple Music嘅家庭共享計劃可以同時比6位成員使用,換言之每位成員每月只需$14.6就可以無限收聽4,500萬首歌曲嘅服務!

而家庭共享計劃嘅付款者 (下稱召集人) 係需要透過「設定」>「iCloud」>「家人共享」內選擇「加入家庭成員」,嚟添加其餘五位成員,而其餘五位成員亦需要「接受邀請」先可以成功組成「家人共享」目錄。

完成後就可以透過「共享購買項目」以優惠價錢$88/月嚟預訂啦~ Less

打開優惠
3 weeks left

Apple Music 免費會籍 – 首30天免費任用, 功能全齊!

即日起只要透過指定連結完成註冊即免費使用Apple Music  30天! 呢30天內你所體會到嘅服務同收費用戶係一模一樣! 而且去到第29日仲可以免費取消添~ 30天內取消係1蚊都唔會收架~ 想繼續用嘅朋友亦可繼續以$58/月繼續享用。...More

即日起只要透過指定連結完成註冊即免費使用Apple Music  30天! 呢30天內你所體會到嘅服務同收費用戶係一模一樣! 而且去到第29日仲可以免費取消添~

30天內取消係1蚊都唔會收架~ 想繼續用嘅朋友亦可繼續以$58/月繼續享用。 Less

打開優惠
3 weeks left